جديدترين ها

تونومتر غیرتماسی رومیزی کیلر مدل Pulsair intelliPuff

تونومتر غیرتماسی رومیزی کیلر مدل Pulsair intelliPuff

مشخصات و نحوه ی عملکرد: تونومتر کیلر مدل Pulsair intelliPuff  به تونومتری سهولت و ..

27,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000,000تومان

 دستگاه CPAP تمام اتوماتیک رزمد Airsense10

دستگاه CPAP تمام اتوماتیک رزمد Airsense10

مشخصات و نحوه عملکرد دستگاه CPAP تمام اتوماتیک Airsense10: دستگاه تمام اتوماتیک CPAP از رزم..

4,990,000تومان قیمت بدون مالیات: 4,990,000تومان

 فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ارکا Switch 2.0

فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ارکا Switch 2.0

مشخصات و نحوه ی عملکرد: فشارسنج های عقربه ای ارکا، به دلیل بررسی ها و تست های کیفیت سخت گیرانه ای..

370,000تومان قیمت بدون مالیات: 370,000تومان

 فشارسنج مچی بیورر BC16

فشارسنج مچی بیورر BC16

مشخصات و نحوه عملکرد فشارسنج مچی بیورر BC16: کنترل مداوم فشارخون یکی از مهمترین راه های کنت..

187,202تومان قیمت بدون مالیات: 156,000تومان

برجسته ترین ها

 دستگاه CPAP تمام اتوماتیک رزمد Airsense10

دستگاه CPAP تمام اتوماتیک رزمد Airsense10

مشخصات و نحوه عملکرد دستگاه CPAP تمام اتوماتیک Airsense10: دستگاه تمام اتوماتیک CPAP از رزم..

4,990,000تومان قیمت بدون مالیات: 4,990,000تومان

 فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ارکا Switch 2.0

فشارسنج عقربه ای دوشلنگه ارکا Switch 2.0

مشخصات و نحوه ی عملکرد: فشارسنج های عقربه ای ارکا، به دلیل بررسی ها و تست های کیفیت سخت گیرانه ای..

370,000تومان قیمت بدون مالیات: 370,000تومان

 فشارسنج مچی بیورر BC16

فشارسنج مچی بیورر BC16

مشخصات و نحوه عملکرد فشارسنج مچی بیورر BC16: کنترل مداوم فشارخون یکی از مهمترین راه های کنت..

187,202تومان قیمت بدون مالیات: 156,000تومان

تونومتر غیرتماسی رومیزی کیلر مدل Pulsair intelliPuff

تونومتر غیرتماسی رومیزی کیلر مدل Pulsair intelliPuff

مشخصات و نحوه ی عملکرد: تونومتر کیلر مدل Pulsair intelliPuff  به تونومتری سهولت و ..

27,000,000تومان قیمت بدون مالیات: 27,000,000تومان